Verhuizing

Posted April 20, 2010 by gusjan2
Categories: News

Tags: , ,

http://www.dutchbuttonworks.com/   

19 april 2010   

De BLOG gaat zeker door, maar dan als onderdeel van mijn website:http://www.dutchbuttonworks.com/   

Ook het gehele archief van berichten verhuist mee.   

Waarom? Je hoeft niet meer in te loggen via LinkedIn. Het Portal geeft meer informatie over Dutch Button Works, zoals de inspiratie die ontleend is aan de oprichters. Maar ook de aktiviteiten, partners en opdrachtgevers. Commentaar wordt zeer op prijs gesteld (Web 2.0)   

Homepage Dutch Button Works

 

Als je  links onder kijkt zie je de laatste 5 berichten. De opmaak is wel volledig in stijl met het gewaardeerde WordPress Format.   

Jan Taco te Gussinklo   

http://www.dutchbuttonworks.com/

Advertisements

Betekenis van biografische aspecten: casus Agnes Kant

Posted March 9, 2010 by gusjan2
Categories: News

Tags: , , , , , , , ,

 Wist u dat de beide ouders van Agnes Kant werkzaam waren in het onderwijs? Het staat  te lezen op Wikipedia,waaraan ik ook de foto ontleen.  Dat gegeven heeft  invloed op de wijze waarop iemand in de wereld staat (weet ik uit eigen ervaring). Agnes heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd en fulmineerde tegen de marktwerking in de sector. Het is niet moeilijk om tot de conclusie te komen dat haar principiele opstelling en aftreden onlangs na een doorwaakte nacht een aantoonbare basis heeft. Dit vormt een belangrijk biografisch element

 

 

Agnes Kant

 

Nu een sprongetje naar de Biografie in de geneeskunde. Zoals Hoogleraar Rosenstein opmerkte in de 19e eeuw: we behandelen hier een zieke en niet een ziekte. 
 

 Centraal in het arts-patient contact staat de anamnese. Zeg maar het “uitvragen” van de klacht, datgene wat de patient naar de zorgverlener brengt. Sterker: waarom komt deze patient op dit moment met deze hulpvraag. Iemand kan al jarenlang hoofdpijn hebben  en dan ineens is het teveel geworden. Dat kan zijn door toegenomen werkdruk of bezorgdheid naar aanleiding van een televisieprogramma. Deze achtergrond is cruciaal: wat betekent de klacht voor de betreffende patient? Wat is zijn of haar voorgeschiedenis. Niet alleen medisch, maar ook biografisch. 

Hoogleraar Medische Geschiedenis Mart van Lieburg stelt dat het “biografisch denken” onlosmakelijk onderdeel vormt van de vorming van een arts. Dus hoort bij de opleiding!  Die mening deel ik volledig. De vorm kan  verschillen. Het zal medische studenten interesseren dat handelingen van staatslieden aantoonbaar worden beinvloed door hun opvoeding en  jeugd. De huidige kabinetscrisis laat daarvan voorbeelden zien. Maar ook dat beperkingen (de poliomyelitis van president Roosevelt) of chronische ziekten (President Kennedy en de ziekte van Addison, respectievelijk het steroidgebruik) een grote impact kunnen hebben op de loop van de geschiedenis. 

Graag wil ik een pleidooi houden voor het positioneren van innovaties in de ontwikkelingslijn van de geneeskunde. De glucosesensor (diabetes) is voorafgegaan door zelfcontrole (vingerprik) en daarvoor controle van glucose in de urine (bij de apotheker). Die aanpak verhoogt de aaibaarheid van de “medische geschiedenis” .

Rooms Katholieke Ziekenverpleging (RKZ)

Posted January 18, 2010 by gusjan2
Categories: Hobby

Tags: , ,

  

Opnames (1983) hal Rooms Katholieke Ziekenverpleging (RKZ) Hilversum

 

Die bewuste trap links  heeft mij nog een verstuikte enkel bezorgd, toen ik twee treden tegelijk nam. Als assistent zonder opleiding (Je zou het nu AGNIO noemen) was ik anderhalf jaar werkzaam op de Interne afdeling (Romijn/De Hiep). Uiteindelijk heeft er wel toe geleid dat ik mijn eerdere plannen heb gewijzigd. In plaats van oogarts werd ik internist. 

Als Hervormde jongeman was het een heel bijzonder ervaring om met een religieuze als hoofdverpleegkundige te werken. Maar de hele sfeer in de RKZ sprak mij aan. 

 

Ik werd er weer aan herinnerd toen ik onlangs een specimen van een oude obligatie ter waarde van destijds 500 gulden kon aanschaffen op een rommelmarkt. De totale obligatieleening bedroeg 500.000 gulden. Goedgekeurd door de kerkelijke overheid staat er tussen haakjes onder. 

Specimen Obligatie Leening RKZ

Met Lean door de crisis?

Posted January 13, 2010 by gusjan2
Categories: marktwerking

Tags: , , , , ,

Hoe komen we uit de rode cijfers? De roemruchte 35 miljard bezuinigingen.   

 Deze vraag zal in de Volkskrant worden behandeld door specialisten op de verschillende beleidsterreinen.   

Melanie Schultz van Haegen (Zorginkoop Achmea) geeft de aftrap (13 januari 2010).   

Deze aftrap bestaat uit het aanbevelen van “Lean Six Sigma“.Daarmee zijn goede ervaringen opgedaan in het eigen Achmea bedrijf. In een -als uniek omschreven- samenwerking met twee (niet nader genoemde) ziekenhuizen zou dit tot grote resultaten leiden.Tot zover dit lezenswaardig artikel.   

Wellicht verwacht de lezer dat door mij gesteld wordt dat dit een heilloze weg is. Maar dat is zeker niet het geval. Wel denk ik dat veel processen bij de zorgverzekeraar pijnlijke overeenkomsten  hebben (gekregen) met de lopende band van Toyota. Denk aan de Declaratieverwerking. Voor de ziekenhuizen geldt dat veel minder alhoewel ook daar  tegenzin bestaat tegen standaardisatie. Alsof dat de aanzet is tot ontmenselijking van de zorg!   

Logo Kwaliteitsinstituut CBO

 

Nee, vooral het laatste decennium van de vorige eeuw is samen met het Kwaliteitsinstituut CBO veel bereikt dat rechtstreeks is terug te voeren op dezelfde bron.Deze verbetermethodiek onder de vlag van Doorbraak   baseert zich eveneens op het bereiken van zelf gedefinieerde doelen op basis van gesignaleerde knelpunten. Daarbij werden indicatoren ontwikkeld, die later onderdeel zijn gaan uitmaken van menig afspraak. Interessant is daarbij dat zorgverzekeraars en zorgverleners de kar samen hebben getrokken met projectleiders vanuit het CBO.     

De conclusie moet zijn dat het allemaal minder nieuw is dan het lijkt.    

Hooguit dat de zorgverzekeraar het fenomeen heeft (her)ontdekt. Misschien wel via een van de ziekenhuizen die in dezelfde lijn rustig zijn voortgegaan? Het beestje heeft  een andere naam gekregen.   

    

Het risico bestaat dat het -indien opgelegd onder druk van management en gebruikt als individuele meetlat- niet zal beklijven.  Juist de continue vernieuwing en de passie van het team zullen  moeten worden gekoesterd. Anders wordt Lean echt MEAN.

Diorama Waterloo

Posted January 6, 2010 by gusjan2
Categories: Hobby

Tags: , ,

   

DIORAMA Waterloo  

Deze foto ontleen ik aan een Frans hobbyblad (1939) van liefhebbers van miniaturen. Dit diorama stond kennelijk destijds in Den Haag bij dhr. Wijsman een bekende naam bij de Nederlandse verzamelaars. Het thema “De slag bij Waterloo” blijft fascineren.  

Slag bij Waterloo

 

Afgebeeld is een carré (vierkant) van geallieerden bestaande uit Engelsen (liever: Schotten) die worden belaagd door de ruiterij van keizer Napoleon. Een kritiek moment.  

Zelf ben ik van jongs af aan gefascineerd door deze taferelen en heb ze proberen na te maken.Dat is af en toe aardig gelukt, ook wat vredelievender afbeeldingen zoals de Piramidebouw, een bakkerij, schansenbouw. Het meest bijzonder is mijn 3D- figuurzaag werkstuk. Een kopie van een afbeelding over de Napoleontische veldtocht op het Iberisch schiereiland.  

Spaanse veldtocht

 

© Jan Taco te Gussinklo

Domotica ‘in the picture’ bij Inspectie!

Posted December 3, 2009 by gusjan2
Categories: News

Tags: , , , , ,

De term Domotica is ontleend aan het Latijse woord voor huis (domus). Domotica staat voor thuistechnologie, waarbij je naast beveiliging en brandmelders, toch vooral moet denken aan apparatuur die het leven veraangenamen. Zeg maar van het wieg tot het graf. Dat betekent dat de basisstructuur in huis geschikt moet zijn voor de babyfoon, maar ook voor personenalarmering. Dat laatste is in lijn met het streven om oudere bewoners zelfstandig of actief (in verzorgingshuis) te houden.

Wat is er onlangs gebeurd? De Inspectie (IGZ) betoogt in een rapport dat de apparatuur niet plompverloren mag worden geinstalleerd in bijvoorbeeld een bejaardentehuis. Een nauwkeurige afweging moet plaats vinden. Is het wel echt een verbetering? Kunnen de mensen er mee omgaan? Kortom, dat betekent een ander denkkader, zoals dat in de ziekenhuissector plaats vindt. Domotica kunnen straks wellicht als zorg worden beschouwd (en gedeclareerd?)

http://www.igz.nl/actueel/nieuwsberichten/domotica-risico

Gewichtig Advies

Posted October 22, 2009 by gusjan2
Categories: News

Tags: , ,

http://swensadvies.wordpress.com/2009/10/20/mag-het-een-onsje-meer-zijn/

Ook in de zomer overgewicht aanpakken!

Ook in de zomer overgewicht aanpakken!

Perverse incentives in de Zorg

Posted April 19, 2010 by gusjan2
Categories: marktwerking

Tags: , , , ,

Gehoord. 

Een ondersteunende afdeling in beeldvormende techniek werkt met drie medewerkers.Daarmee is continuiteit verzekerd.Door een ongeval loopt een medewerkster met een been in het gips. Zij kan niet meer zelfstandig  autorijden en omdat zij ver van haar werk woont ontstaat er een probleem. Zelf wil zij dolgraag aan de slag. De medisch specialisten suggereren taxivervoer van en naar het werk gedurende een aantal weken. 

De nieuwe manager van de ondersteunende afdeling wil niets weten van taxirekeningen. Nee, hij laat de medewerker liever thuis herstellen. In de tussentijd werkt de afdeling maar met onderbezetting, maar dat is wellicht niet zo erg omdat de wachtlijst niet zo lijkt op te lopen. 

De medisch specialisten dringen aan op een oplossing en besteden veel tijd aan telefoneren en gesprekken.Zij zien de andere kant van de medaille en begrijpen niet waarom dit zo gaat. 

Echo onderzoek (schildklier) LUMC

 

Ik begrijp dat wel: 

De manager krijgt vermoedelijk een pluim van de Directie dat hij met geringere bezetting de ondersteunende afdeling draaiende  weet te houden.Wellicht sluit hij het jaar met een positief  saldo onder de streep. Taxikosten voor een medewerker zouden daarentegen zijn budget belasten en hem wellicht een reprimande opleveren. 

De medisch specialisten bekijken het vanuit het perspectief van de zorg keten en laten we zeggen de “theory of constraints” .Immers het hulponderzoek is cruciaal in de ‘work-up’ van menig patient. De bottleneck is trouwens al spoedig bekend bij de huisartsen die zelfstandig dit hulponderzoek kunnen aanvragen.Zij verleggen hun verwijspatroon  deels naar andere ziekenhuizen. Dus voor de oppervlakige waarnemer verandert er inderdaad niet veel aan de wachtlijst.Het zorgpad stagneert enigszins. 

Dit fenomeen heeft echter een verregaande impact op de praktijkvoering

Dit zijn dus strijdige, wellicht zelfs perverse, incentives die de zorg ondermijnen. Het moet niet moeilijk zijn dit te bestrijden.Dat vraagt wel diepgaande kennis van zowel de zorg als de financiering daarvan.

Streeploos Blauw

Posted April 18, 2010 by gusjan2
Categories: News

Tags: , , , , , , , ,

Foto’s maken  maken van iets dat er niet is.Uniek in zijn soort.Een streeploos weekend.  

Zaterdag 17 april 2010 namiddag Zwolle Vergroten?Dubbelklik!

 

We zeggen tegen elkaar ‘ dit is de zon en de hemel van onze jeugd’. Alles oogt frisser en het is stiller.  

Normaliter ligt Zwolle in het weekend binnen een vliegcorridor  en wordt de hemel getekend door vage condensstrepen en voortsnellende puntjes die een een witte staart meetrekken. Een zacht gebrom is bijna normaal. Het stilleggen van het vliegverkeer vanwege de uitbarsting van een vulkaan op IJsland (iemand sprak over bankroet , gedachtig de Icesave affaire)  is een uniek verschijnsel en het documenteren waard.  

De wijdse hemel boven de IJssel te Zwolle, waar ook de brug voor de Hanzelijn wordt aangelegd is ongekend helder.  

Zondag 18 april 2010 09.30 uur Zwolle

Virtual Physiological Human (VPH)

Posted April 17, 2010 by gusjan2
Categories: Geneeskunde

Tags: , , , , , , , ,

 De world week voor eHealth (WoHIT 2010) in Barcelona besteedde aandacht aan het belangwekkende VPH project. Een radicaal andere visie op de mens en een andere omgang met medische informatie.Een paradigma shift. De samenhang en interactie herontdekken tussen verspreide gegevens. De enige manier om basale vooruitgang te boeken in biomedische research. Het is het vlaggeschip van het EU FP7 (Seventh Framework Program).  

NB. Foto’s vergroten? Dubbelklikken !! 

Een radicaal andere visie op de mens

 

Marco Viceconti (foto) verwoordde het voor mij heel duidelijk. We zijn gewend aan de redenatie  dat  afwijkingen op moleculair gebied impact hebben op een niveau hoger, dus de celstructuur. De celstructuur beinvloedt het functioneren van een orgaan.Enzovoorts. 

Een cascade van oorzaak-effect relaties. 

De spreker draait het ook nog eens helemaal om. Hogere niveaus beinvloeden lagere niveaus ook volgens een cascade structuur. De volgorde zoals afgebeeld op de foto. VHP heeft dan ook als  uitgangspunt dat het milieu grote invloed heeft op de organisatie respectievelijk de mens

Een toepassing is osteoporose waarbij alle bekende data worden geintegreerd tot een model:  http://www.vphop.eu/ 

Hans Hofstraat, Philips Research

 

Ook Philips Research houdt zich hiermee bezig via projecten als euHeart (http://www.euheart.eu/ ) en Contracancrum ( http://www.contracancrum.eu/ ) . 

De impact van het ‘VPH denken’ op de kliniek en de industrie zal zich de komende jaren doen gevoelen en ons allen gaan raken!

Hoor het onweer! Bloemstraat 1972 Rotterdam

Posted April 16, 2010 by gusjan2
Categories: Hobby

Tags: , , , , , , ,

         

De taperecorder is een trouwe metgezel geweest vanaf mijn jeugd. Deze opname dateert van 18 juli 1972 rond 21.30 uur, een dinsdag avond.Ik kondig dat zelf aan bij de start van de tape. Gre, Geeske en ik wonen dan in de Bloemstraat 63A  te Rotterdam.Het laatste jaar van mijn studie Geneeskunde  in Rotterdam.De microfoon staat aan de achterzijde van ons huis aan de Bloemstraat opgesteld. 

Alvorens verder te lezen, het audio bestand aanklikken. Er komt een keuzeschermpje: klik op ‘openen’. Neem er de tijd voor: A-8 2 Rood 180772 Bloemstraat onweer . Het bestand is 100 MB. Je kunt het beslist beschouwen als een therapeutische sessie, zo relaxt gaat het er allemaal aan toe .        

Achterzijde Bloemstraat (richting Kruiskade)

 

De Bloemstraat verbond het Weena (bij Centraal Station Rotterdam) met de Kruiskade. Een echte volksbuurt die voor een belangrijk deel gespaard was voor het bombardement in mei 1940. Er woonden nog oorspronkelijke bewoners. De buren hadden zelfs nog een bedstee:        

Buren Jansen met baby Geeske op de schoot in onze kamer

 

 Er zaten ook studenten en drugsgebruikers (ja, ook toen al) met psychedelische verlichting . Door de straat kwam geregeld het straatorgel. De  mensen hingen uit de ramen of zaten op een stoeltje voor de deur. Door de vitrine te zien:  een overbuurman met hond.        

Voorkamer met wiegje. Overbuurman hangt uit venster (en zijn hond ook)

 

De audio opname is fraai omdat die de wat landerige sfeer op een bloedhete zomeravond als het ware laat zien.De geluiden weerkaatsen tegen de huizenblokken. Iemand speelt op een accordeon. Verder is het tamelijk stil (want al tamelijk laat op een doordeweekse dag). Af en toe en stem of een blaffende hond. In de verte hoor je het gerommel van een naderend onweer. Eindeloos lijkt het te duren alvorens ineens de regen naar beneden klettert. Ramen worden snel en piepend gesloten.Het is een hoosbui.        

'Platje' achterzijde Bloemstraat in de blakerende zon van de zomer van 1972

 

Aanpak HPV trekt internationaal aandacht

Posted April 16, 2010 by gusjan2
Categories: Geneeskunde

Tags: , , ,

De World eHealth week 2010 in Barcelona (WoHIT 2010) was een hoogtepunt voor de liefhebbers van innovatie en nieuwe media (social networks). Een van de voorbeelden die werd aangehaald betrof het Nederlandse HPV project. De vaccinatie van jonge meisjes (voorkomen baarmoederhalskanker) werd aanvankelijk een fiasco voor het RIVM. 

Magda Rosemoller (IESE) casus HPV Vergroten?Dubbelklik!

 

Magda Rosenmoller haalt het HPV voorbeeld aan. Zij meldt dat de aanpak in tweede instantie meer suksesvol bleek, omdat de doelgroep werd benaderd in het eigen jargon en via social media

De nieuwe HPV aanpak

Tuinhuisje bij nieuw IC-centrum UMCU

Posted April 16, 2010 by gusjan2
Categories: News

Tags: , , ,

Over de medisch technische vernieuwingen kan heel veel gezegd worden. Ook over de patientvriendelijke benadering die hier in het nieuwe IC-centrum  wordt gehanteerd. Wat te denken van de daktuinen?  

   

Daktuin IC-centrum Utrecht Vergroten? Dubbelklik !!

 

De daktuinen worden omringd door patientenkamers. De privacy is voldoende verzekerd. Daarbij is de inrichting van de tuin zodanig dat de patient zich ‘ thuis’voelt. Een tuinhuisje. Een schutting van de Gamma. Een bloempot op een tafel met een rood geblokt kleedje. De gedachte is dat de patient sneller ‘bij de les’ is en verwardheid niet wordt gevoed. Het zal aantoonbaar het herstel bevorderen.