Modernisatie &ICT : Here to Stay!

   

Digitaal boekjehttp://www.m-ict.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=224  

Gisteren spraken we op de beursvloer (driedaags evenement Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht) met Jacques Frankenhuizen, die  kan terugkijken op een bijzonder suksesvol meerjarig traject onder zijn leiding. Daarbij konden organisaties intekenen voor een overheidsbijdrage (gegoten in de vorm van een serie prijsvragen) aan een ICT-project op  terreinen als mobiliteit, veiligheid, onderwijs en zorg. Doel:  implementatie en opschaling . 

Resultaten : van de 387 inzendingen zijn er 63 (een op de zes) geselecteerd aan de hand van strikte criteria.  

Jacques Frankenhuizen (rechts) Beurs Zorg &ICT Vergroten? Dubbeklik!

 

De projecten zijn te zien in een boekje, dat digitaal door te bladeren is via de link in dit bericht. In de sector zorg zijn 17 projecten beloond.  De betrokkenheid werd gegarandeerd door het gegeven dat de intekenaars dienden te zorgen voor co-financiering ten bedrage van een vergelijkbaar bedrag als de verleende subsidie (prijs).  

Winnaar Leonard Witkamp (Ksyos Telemedicine) Bron Digitale Projectenboek

 

De resultaten van deze stimulering stemmen tot tevredenheid en komen nu mondjesmaat  naar buiten. Wat te denken van OTTO (Oncologische Teleconsultatie) dat een grote vlucht neemt en bijna “standaard” geworden is. Telemedicine is in goede handen van Leonard Witkamp (Ksyos) en bestrijkt inmiddels meerdere specialismen. Jacques Frankenhuizen beziet het met instemming en zorgt waar mogelijk voor begeleiding en advies. Hulde!  

© Jan Taco te Gussinklo

Advertisements
Explore posts in the same categories: Tele

Tags: , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: